Druki do pobrania | ComplexGeo

Powiat Pruszków:

podanie o wypis z ewidencji gruntów

podanie o wyrys

podanie o zmianę danych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji budynku

podanie o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków

wniosek o wydanie kopii mapy zasadniczej

wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

zawiadomienie o rozpoczeciu robót budowlanych

zawiadomienie o zakończeniu budowy

wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Informacje na temat numerów ksiąg wieczystych: www.kw.info.pl

Informacje na temat numerów działek:  www.igeomap.pl