Oferta | ComplexGeo


Mapy do celów projektowych analogowe
 

 

Mapy do celów projektowych numeryczne 
 
Tyczenie budynków
 
 
Tyczenie sieci i przyłączy


 
 
Inwentaryzacje budynków


 

Inwentaryzacje sieci i przyłączy
 
 
Pomiary powierzchni użytkowych
 
 
Obsługa budowy i montażu 
 
Budownictwo drogowe 
 
Tyczenie granic działek 
 
Podziały nieruchomości 
 
Uzgodnienia projektów w ZUDP 

Pomiary i obliczenia mas ziemi
 

Niwelacja i numeryczny model terenu


 

Skanowanie i wektoryzacja map