Inwentaryzacje budynków | ComplexGeo

Inwentaryzacja budynku

Każdy powstający obiekt, dla którego wydano pozwolenie na budowę, po zakończeniu prac budowlanych podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Ustawodastwo polskie nakłada na inwestora obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy przyłączy i budynku.
W tym celu geodeta sporządza mapę inwentaryzacyjną. Podczas wykonywania tej czynności geodeta wykonuje pomiar budynku oraz opracowuje operat inwentaryzacyjny. Na podstawie tej dokumentacji uaktualnia się mapę zasadniczą oraz ujawnia nowy budynek w ewidencji gruntów i budynków.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych do pozwolenia na użytkowanie.1

PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające dane inwestora oraz dane adresowe opracowywanego obiektu.
 

2

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI BUDYNKU

W celu określenia poprawności wykonania projektu zleceniodawca powinien przekazać projekt przyziemia nowo wybudowanego obiektu wraz z planem zagospodarowania działki.
 

3

ZGŁOSZENIE PRAC

W zależności od położenia obiektu, następuje zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w celu otrzymania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji zlecenia.
 

4

OCZEKIWANIE NA MATERIAŁY

Ośrodki w terminie 2 tygodni przygotowują materiały geodezyjne, które są podstawą do realizacji zlecenia.
 

5

WYKONANIE POMIARU W TERENIE

Po analizie dokumentacji wykonywane są czynności terenowe mające na celu aktualizację dokumentacji mapowej oraz czynności techniczno-biurowe mające na celu aktualizację i dostosowanie map inwentaryzacyjnych.
 

6

SKOMPLETOWANIE OPERATU

Część techniczna odbywająca się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej mająca na celu nadanie dokumentacji mocy prawnej.
Efektem tych zabiegów jest mapa z inwentaryzacją powykonawczą budynku.

7

PRZEKAZANIE GOTOWEJ MAPY

Poświadczone przez Ośrodek mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.