Oferta dla klientów indywidualnych | ComplexGeo

  POLECENIA

RABAT NA USŁUGI GEODEZYJNE 10 % SPRAWDŹ!

Ceniąc sobie zadowolenie naszych byłych lub teraźniejszych klientów przygotowaliśmy dla ich znajomych,
specjalny rabat.


 Każdy klient który trafi do nas z polecenia, może skorzystać z 10 % zniżki na wszystkie usługi. Wystarczy znać imię i nazwisko osoby która nas poleciła.


  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

 

RABAT NAWET DO 15% SPRAWDŹ!

 

Przy budowie domu jednym spośród wielu specjalistów jest geodeta. Z pracą geodety spotkacie się Państwo na wstępie, w trakcie i na końcu budowy.

Pierwszy etap:

 

Mapa do celów projektowych- na tym etapie geodeta przygotowuje dla Państwa aktualną mapę stanowiącą podstawę do naniesienia planu zagospodarowania terenu, która stanowi niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.

Drugi etap:

 

Wytyczenie budynku na działce - żeby zachować prawidłowe usytuowanie budynku w stosunku do granic oraz jego kształt i poziom,  zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie musimy ponownie skorzystać z usług geodety.  Tylko jego praca potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy gwarantuje poprawność inwenstycji.

Trzeci etap :

 

Inwentaryzacja powykonawcza - uwieńczeniem każdej budowy jest pomiar i naniesienie nowego budynku na mapę zasadniczą oraz sporządzenie dokumentacji potrzebnej do ujawnienia go w ewidencji gruntów i budynków. Czynność ta jest niezbędna do uzyskania pozwolenienia na użytkowanie i meldunku.


Wymienione etapy są niezbędnymi czynnościami do przeprowadzenia poprawnego procesu budowy. Każdorazowe poszukiwanie geodety powoduje stratę czasu i możliwe niepowodzenia.

Zlecając nam wszystkie w/w prace geodezyjne zapewniacie sobie Państwo sprawdzonego fachowca przez cały proces budowy.

Dzięki kompleksowej obsłudze zyskujecie Państwo spokój, terminowość oraz rzetelną pomoc w trakcie całego procesu inwestycyjnego.


Zamawiając KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ otrzymujecie Państwo każdorazowo rabat na poszczególne usługi w wysokości 5%


UWAGA! Rabat POLECENIA i KOMPLEKSOWA OBSŁUGA nie łączą się.