Tyczenie sieci i przyłączy | ComplexGeo

Tyczenie sieci i przyłaczy

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu odbywa się na podstawie projektu uzgodnionego w ZUD. Najpierw geodeta kameralnie opracowuje dane niezbędne do wytyczenia, takie jak punkty załamania trasy sieci oraz przecięcia nowobudowanej infrastruktury z istniejącymiu mediami tzw. kolizje.

W drugim etapie trwale zaznacza przebieg trasy sieci, przyłączy i kolizji na gruncie. Na koniec sporządza szkic z czynności tyczenia na którym zaznacza domiary do trwałych punktów terenowych i przekazuje wykonawcy do realizacji.


Wyżej wymienione czynności zostają potwierdzone przez geodetę uprawnionego pieczęcią i wpisem do dziennika budowy. Od tego momentu
można przystąpić do prac ziemnych.
1

PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające dane zleceniodawcy oraz adres wytyczanego obiektu.
 

2

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W celu wytyczenia sieci w terenie należy przekazać geodecie projekt sieci wraz z mapą uzgodnienia w ZUD.
 

3

WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W TERENIE

Po opracowaniu dokumentacji wykonywane są czynności terenowe. Mają one na celu poprawne i zgodne z założeniami i warunkami projektowymi określenie przebiegu sieci.
Efektem prac jest zbiór punktów terenowych jednoznacznie określający położenie sieci oraz szkic tyczenia przekazany wykonawcy.
 

4

WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY

Wykonane czynności geodezyjne zostają wpisane do dziennika budowy oraz opieczętowane i podpisane przez geodetę uprawnionego.
Od tego momentu można rozpocząć realizację inwestycji.