Mapy do celów projektowych numeryczne | ComplexGeo


Mapa do celów projektowych numeryczna

W wyniku postępu technologicznego i technicznego coraz częściej mapa zasadnicza funkcjonuje w wersji numerycznej. Jest to szczególnie dogodna forma mapy dla osób wykorzystujących narzędzia CAD. Dzięki niej projektanci są wstanie wyselekcjonować interesujące ich treści, edytować dane cyfrowe, wykonywać kopie i w dowolny sposób prezentować.

Mapa ta zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja i pasie wokół niego. Uwidacznia takie elementy jak : granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, budynki trwale z gruntem związane, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych madiów między innymi: wody, kanalizacji, energii, gazu, telefonu.

Na podstawie informacji w niej zawartych projektant sporządza plan zagospodarowania działki, w którym ustawia odpowiednio budynek oraz projektuje położenie przyłączy do jego zasilenia.

Mapa ta jest niezbędnym dokumentem zatwierdzonym przez starostwo, dzięki któremu otrzymamy pozwolenie na budowę.

Prace budowlane i remontowe wymagające pozwolenia na budowę, do których niezbędne jest sporządzenie mapy do celów projektowych:

  • Budowa domu
  • Budowa garażu
  • Budowa szamba
  • Dobudowanie tarasu, ganku, werandy, ogrodu zimowego
  • Budowa zjazdu z drogi na działkę
  • Nadbudowa piętra domu
  • Rozbudowa domu

1

PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające dane osobowe oraz dane ewidencyjne opracowywanego obiektu.

 

2

ZGŁOSZENIE PRAC

W zależności od położenia obiektu, następuje zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w celu otrzymania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji zlecenia.

 

3

OCZEKIWANIE NA MATERIAŁY

Ośrodki w terminie 2 tygodni przygotowują materiały geodezyjne, które są podstawą do realizacji zlecenia.

 

4

WYKONANIE POMIARU W TERENIE

Po analizie dokumentacji wykonywane są czynności terenowe mające na celu aktualizację dokumentacji mapowej oraz czynności techniczno-biurowe mające na celu aktualizację i dostosowanie map do celów projektowych.

 

5

SKOMPLETOWANIE OPERATU

Część techniczna odbywająca się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej mająca na celu nadanie dokumentacji mocy prawnej.
Efektem tych zabiegów jest mapa do celów projektowych.

 

6

PRZEKAZANIE GOTOWEJ MAPY

Poświadczone przez Ośrodek mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.