Mapy do celów projektowych analogowe | ComplexGeo


Mapa do celów projektowych analogowa

Jest to mapa zawierająca aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja i pasie wokół niego.
Uwidacznia takie elementy jak: granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, budynki trwale z gruntem związane, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych madiów między innymi: wody, kanalizacji, energii, gazu, telefonu.

Na podstawie informacji w niej zawartych projektant sporządza plan zagospodarowania działki, na którym przedstawia usytuowanie budynku oraz projektuje położenie przyłączy do jego zasilenia.

Mapa ta jest niezbędnym dokumentem zatwierdzonym przez starostwo, dzięki któremu otrzymamy pozwolenie na budowę.

Prace budowlane i remontowe wymagające pozwolenia na budowę, do których niezbędne jest sporządzenie mapy do celów projektowych:

  • Budowa domu
  • Budowa garażu
  • Budowa szamba
  • Dobudowanie tarasu, ganku, werandy, ogrodu zimowego
  • Budowa zjazdu z drogi na działkę
  • Nadbudowa piętra domu
  • Rozbudowa domu

1

PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające dane osobowe oraz dane ewidencyjne opracowywanego obiektu.

 

2

ZGŁOSZENIE PRAC

W zależności od położenia obiektu, następuje zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w celu otrzymania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji zlecenia.

 

3

OCZEKIWANIE NA MATERIAŁY

Ośrodki w terminie 2 tygodni przygotowują materiały geodezyjne, które są podstawą do realizacji zlecenia.

 

4

WYKONANIE POMIARU W TERENIE

Po analizie dokumentacji wykonywane są czynności terenowe mające na celu aktualizację dokumentacji mapowej oraz czynności techniczno-biurowe mające na celu aktualizację i dostosowanie map do celów projektowych.

 

5

SKOMPLETOWANIE OPERATU

Część techniczna odbywająca się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej mająca na celu nadanie dokumentacji mocy prawnej.
Efektem tych zabiegów jest mapa do celów projektowych.

 

6

PRZEKAZANIE GOTOWEJ MAPY

Poświadczone przez Ośrodek mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.