Inwentaryzacje sieci i przyłączy | ComplexGeo

Inwentaryzacja sieci i przyłączy

Każdy powstający obiekt, dla którego wydano pozwolenie na budowę, po zakończeniu prac budowlanych podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Ustawodastwo polskie nakłada na inwestora obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy sieci i przyłączy.
Inwestor powinien zlecić geodecie inwentaryzację mediów przed ich zasypaniem.

Na zlecenie geodeta sporządza mapę inwentaryzacyjną. Podczas wykonywania tej czynności geodeta dokonuje pomiaru sieci i przyłączy oraz opracowuje operat inwentaryzacyjny. Na podstawie tej dokumentacji uaktualnia się mapę zasadniczą.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych do odbiorów technicznych.

1

PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające dane inwestora oraz adres inwentaryzowanego obiektu.
 

2

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W celu określenia poprawności wykonania projektu zleceniodawca powinien przekazać projekt budowlany oraz mapę z uzgodnieniem w ZUD nowowybudowanych mediów.

3

ZGŁOSZENIE PRAC

W zależności od położenia obiektu, następuje zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w celu otrzymania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji zlecenia.
 

4

OCZEKIWANIE NA MATERIAŁY

Ośrodki w terminie 1 dnia przygotowują materiały geodezyjne, które są podstawą do realizacji zlecenia.
 

5

WYKONANIE POMIARU W TERENIE

Po analizie dokumentacji wykonywane są czynności terenowe mające na celu aktualizację dokumentacji mapowej oraz czynności techniczno-biurowe mające na celu aktualizację i dostosowanie map inwentaryzacyjnych.
 

6

SKOMPLETOWANIE OPERATU

Część techniczna odbywająca się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej mająca na celu nadanie dokumentacji mocy prawnej.
Efektem tych zabiegów jest mapa z inwentaryzacją powykonawczą sieci i przyłączy.

7

PRZEKAZANIE GOTOWEJ MAPY

Poświadczone przez Ośrodek mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.